Standpunt Bologna GSR

9 04 2009

Standpunt Bologna GSR

In 1999 ging het Bolognaproces van start. Dit proces was gericht op de eenmaking van de Europese hogere onderwijsruimte. De meest zichtbare gevolgen van dit proces zijn het invoeren van de bachelor-master structuur en de oprichting van de associaties. Daarnaast zijn er echter ook heel wat verwezenlijkingen op het vlak van kwaliteitszorg en erkenning van diploma’s.

Op 28 en 29 april vergaderen de 46 ministers, verantwoordelijk voor onderwijs, van de Bolognaruimte in Leuven en Louvain-la-Neuve over de toekomst van het hoger onderwijs in Europa. Voor de GSR is dit een uitgelezen kans om enkele studenteneisen naar voren te schuiven. Wij roepen de studenten, het universiteitsbestuur en het personeel van de UGent dan ook op om op 28 april 2009 massaal op straat te komen voor de volgende eisen:

1. Eenheid in verscheidenheid in het Europese hoger onderwijs

Europa heeft een rijke traditie op vlak van hoger onderwijs. De diversiteit van het Europese hoger onderwijs moet gekoesterd en zelfs uitgespeeld worden. De openheid naar de rest van de wereld moet daarbij een uitgangspunt zijn. Samenwerking moet de premisse zijn, zowel binnen Europa als met de rest van de wereld. Bij het uitwerken van de Europese hoger onderwijsruimte moet vooral worden uitgegaan van de eigenheid van ons onderwijs, in plaats van de Angelsaksische visie achterna te lopen.

Deze Angelsaksische visie bestaat immers uit een eenzijdige economische benadering van onderwijs als een goed en de student als een consument. Deze eenzijdige economische visie komt zeer scherp naar voren in de Lissabondoelstellingen van de Europese Unie, die van Europa de meest dynamische en competitieve kenniseconomie ter wereld willen maken. De Europese Commissie wil onderwijsinstellingen daartoe tegen elkaar in concurrentie plaatsen, ten koste van hun maatschappelijke doelmatigheid.

2. Voor de concrete invulling van de sociale dimensie in het Bolognaproces

De “sociale dimensie” is de actielijn van het Bolognaproces die tot dusver het minste aandacht heeft gekregen. Deze sociale dimensie heeft tot doel om tot een bredere participatie in het hoger onderwijs te komen, door het afbouwen van drempels en/of het uitbouwen van studentenvoorzieningen. Tot dusver hebben de ministers van onderwijs zich enkel nog maar verenigd over een definitie van wat de sociale dimensie juist zou moeten zijn. Voor de GSR moet deze sociale dimensie echter dringend ingevuld worden met meetinstrumenten en concrete politieke engagementen om tot een evenredige participatie van alle doelgroepen in het hoger onderwijs te komen.

Concreet vraagt de GSR dat alle landen van de Bolognaruimte plannen voorleggen hoe zij de participatie van kansengroepen in het hoger onderwijs op korte termijn zullen doen toenemen. Om dit te financieren pleit de GSR voor de uitbouw van een democratiserings- en mobiliteitsfonds op Europees niveau. In dit fonds moeten landen naar gelang hun vermogen een bijdrage betalen om meer beurzen te voorzien voor studenten met een beperkt inkomen.

3. Voor meer publieke financiering in het hoger onderwijs

In tijden van economische crisis hebben overheden er alle belang bij om te investeren in onderwijs. Een democratisch en kwalitatief onderwijssysteem draagt immers bij tot duurzame economische ontwikkeling en maatschappelijke democratisering. Wij pleiten er dan ook voor dat de ministers van onderwijs zich ertoe engageren om het budget voor hoger onderwijs op korte termijn op te trekken tot 2% van het Bruto Nationaal Product, de norm die naar voren wordt geschoven door de Europese Commissie.

4. Studiekosten op de agenda van de Ministeriële Conferentie van 28 & 29 / 04

Sinds het einde van de jaren ’80 zijn de studiekosten in de verschillende landen van de Bolognaruimte sterk toegenomen. Zo zijn bijvoorbeeld inschrijvingsgelden over heel Europa de voorbije tien jaar sneller gestegen dan de levensduurte en/of voor het eerst ingevoerd waar deze nog niet bestonden. Ook binnen het Bolognaproces wordt er momenteel ernstig nagedacht over “meervoudige financieringsbronnen” waarbij studenten dieper in hun beurs zouden moeten tasten en/of leningen zouden moeten afsluiten om hun studies te financieren. Zo werden de inschrijvingsgelden in Nederland recent fors opgetrokken, waarvoor studenten een studielening krijgen die ze terug moeten betalen als ze niet voldoende snel afstuderen.

De GSR verzet zich tegen dit proces en pleit ervoor dat de ministers van onderwijs van de Bolognaruimte het engagement opnemen om het probleem van de stijgende studiekosten hoog op de agenda te plaatsen van de Ministeriële Conferentie van 28 en 29 april 2009.

Advertenties
Verkozen!

18 03 2008

Tiende en laatste stukje campagnenieuws:

Toen ik maandag samen met Lorin en een hele boel andere stuvers de zaal van het directiecollege binnen stapte in het rectoraat, was de rector net begonnen met het voorlezen van de namen en hun resultaat.

Het begon goed “Bogaerts: 275”. Ik heb zelden zoveel blikken van verschillende “strekkingen” metteen instemmend zien knikken. Bijna alle kandidaten die binnen in het zaaltje stonden waren het er over eens: de anti-campagne was afgestraft en dat is een hele goede zaak!

Daarna “Cleuren: 505”. Oei, dacht ik, minder dan verwacht, maar hij zat er dan toch al zeker bij! Persoonlijk vond ik Cleuren de revelatie van de campagne. Ik zou nog op hem gestemd kunnen hebben onder andere omstandigheden…

De derde was “Colpaert”… “499”. Een harde schok voor Rob en Koen, maar ik was verdomd opgelucht. De faculteitsregel is helemaal onjuist, maar op zo’n moment ben je er enorm bij mee. Daar moet je eerlijk in zijn.

Jasper haalden als 4e “938” stemmen en zou daarmee als tweede eindigen qua stemmenaantal. Het lot zou echter nog tegen hem keren…

Koen Hoornaert kreeg er als 5e “579”, niet slecht, maar ik had al gedacht dat Jasper en Charles meer campagne hadden gevoerd buiten hun eigen faculteit. Ik zou er echter niet van verschieten moest Koen toch zijn eigen faculteit hebben binnen gehaald.

Ik kwam als 6e “900” – en nog iets, het maakte niet uit, ik zat er in ieder geval bij. Geen 1000 (zoals we hadden vooropgesteld), maar wel een enorm mooi resultaat gezien de harde campagne. Achteraf bleken het er 912 te zijn, 26 minder dan Jasper. Olivier was er snel bij om te grappen dat “de revolutioairen altijd kleiner zouden zijn dan de sociaal-democraten”. Daar was ik op dat moment niet meer zo zeker van…

Van Tittelboom kreeg nog 120 stemmen en feliciteerde me metteen oprecht.

Dé grote verassing stond ons nog te wachten. Iedereen wist dat er nog een serieus pak stemmen te verdelen viel. “Van Den Bossche… 1249”. Yesss.. riep Charles. Als een echte amerikaan! Ik had dit zien aankomen. Op woensdag 13 februari zat ik in de resto nog wat te mijmeren over men speech en daar stonden ze al… Charles met de bruine borst en Bert met de brede glimlach. Ik verschoot me een ongeluk… Shit… die mannen waren eerst begonnen! Bert en Charles zijn er dus gewoon keihard voor gegaan en verdienen het enorm.

Als 9e en laatste kwam Verbeurgt. Dat mij meer dan Bogaert zou halen, dat wist ondertussen iedereen. Met “377” niet zo’n knappe prestatie, maar ook niet slecht. Zeker als je weet dat hij nog heeft moeten werken tijdens het campagne voeren…

Dus, beste studentenvertegenwoordigers anno 2010: maak een programma dat toegankelijk is, zorg voor 3 weken vrije tijd, een enthousiast team om je te steunen en een heleboel flyers en affiches, en… ook jij zal verkozen zijn. Anti-campagne, sponsering door Red-Bull, zotte programmapunten,… de UGent-student straft zo’n zaken genadeloos af!

Nadien nog even mijn gezicht laten zien in den Amber en ’t Hof van Beroep, waar de pinten vlot getracteerd werden. Gezien ik al een paar dagen met een serieuze keelontsteking rondloop (campagne voeren is niet bepaald goed voor de gezondheid) hield ik het na een stuk of 5 echt wel voor bekeken en zocht ik mijn bed op. Ondertussen werd er tussen de (bijna-) verkozenen al druk speculeerd over welke commissies en/of prestige-projecten door wie zouden bezet worden. Gelukkig hebben Charles en Bert zelf als overwinnaars nog even de tijd nodig om de zaken op een rijtje te zetten, dus kunnen we die discussies nog even laten rusten tot na de paasvakantie.

Het was een enorm intensieve campagne en mijn critici hebben vaak terrecht opgemerkt dat ik veel heb beloofd: goedkoper openbaar vervoer, goedkoper internet, democratische financiering,… Van de 10 punten die we in onze enquête naar voren hebben geschoven waren dit niet direct de meest realistische punten. Toch wil ik daar echt werk van maken:

Wat openbaar vervoer betreft, is het nu de absolute prioriteit om de verschillende studentenraden van de Associatie UGent op dezelfde lijn te krijgen. Ik zal het daar morgen al eens informeel met Gilles van de ASR en Korneel van de HGSR over hebben.

Wat KotNet betreft willen we al een tijdje een brief sturen vanuit de GSR met de vraag aan het DICT om een kostenraming voor dit project uit te tekenen. Die brief is echter blijkbaar door een personeelswissel verloren gegaan. Tijdens de paasvakantie zal ik hier opnieuw werk van maken. Ook waren er nogal wat opmerkingen van bezorgde studenten over het ‘stralingsgevaar’ van zo’n WiMax toestanden. Ik ga me dus ook eens wat verdiepen in www.beperkdestraling.be om te zien wat er daar van aan is…

Tenslotte is er nog de democratische financiering van het hoger onderwijs… Wel, ook daarover zal je binnenkort heel wat meer horen… De komende maanden en jaren wil ik me vollop lanceren in het initiatief “ResPACT(e)“.

Maar voor we ons werpen op deze “big issues”, eerst nog de “lopende zaken” afwerken. Morgen stemt de Sociale Raad over de toetreding van het NSV! aan de UGent. Daarover hebben ondertussen al meer dan 4000 studenten door middel van een petitie laten weten dat een erkenning wat hen betreft onaanvaardbaar zou zijn.

En nu… men bed in, want die keelontsteking moet er toch eerst uit voordat ik de stem van die 912 kiezers op een deftige manier zal kunnen vertegenwoordigen.

Campagne afgelopen!

14 03 2008

Negende stukje campagnenieuws:

Sinds 14u00 is de stemprocedure voor de studentenverkiezingen aan de UGent afgelopen. De voorbije week hebben naar schatting (juiste cijfers volgen later) 6.000 studenten hun stem uitgebracht op hun favoriete kandidaten voor de studentenverkiezingen. De hard en veelal inhoudelijk gevoerde stijd om de vertegenwoordiging in de hoogste regionen van de UGent heeft blijkbaar een heleboel studenten kunnen bekoren…

Maandag 17/03 krijgen we om 14u30 in het rectoraat de uitslag te horen. Volgens de officieuze ‘peiling’ van Charles en Bert in de resto’s halen Lorin en ik met gemak het meeste aantal stemmen. Het valt nog te zien of deze peiling objectiever blijkt dan die van Koen Hoornaert, volgens dewelke 86% van de eerste bachelor rechtenstudentes zachter WC-papier dé absolute prioriteit voor de studentenvertegenwoordigers blijkt! Ik ben er nu al zeker van dat ik de nacht van zondag op maandag niet veel zal slapen…

Graag wil ik mijn opvolger Lorin Spruyt bedanken, voor zijn grote inhoudelijke en geëngageerde inbreng. Ook veel dank aan Batist, Gilles, Tim, Wouter, Wouter, Joke, Arne, Stefaan, Saar, Virginie, Baris, Mihaela, Annelies, Elise, Stefan, Sandra, Wout, Sara, Tijs, Kenneth, Orhan, Stijn, Nahid en Hans voor hun helpende handen, opbouwende kritiek en vele aanmoedigingen tijdens deze campagne!

Campagne bijna afgelopen

13 03 2008

Achtste stukje campagnenieuws:

Gisteren debat

Gisteren gingen de kandidaten voor de Raad van Bestuur met elkaar in debat, gemodereerd door Pieter Lesaffer, journalist bij De Standaard. Ik vond het een goed debat. De kandidaten konden zichzelf zeer sterk profileren en de vaak harde discussies maakten het gebeuren interessant voor het publiek.

Uitgaande van de reacties die ik achteraf bijeen heb gesprokkeld, heb ik het er niet slecht vanaf gebracht, ondanks de zware aanvallen die ik te verduren heb gekregen. De meeste luisteraars vonden Thijs Verbeurgt de winnaar van het debat en Bart Bogaerts en Charles Van Den Bossche de grote verliezers.

In het publiek herkende ik vooral mensen van KVHV, LVSV en Animo alsook een mooie delegatie van de HGSR. Ik schat dat er een 40-tal studenten aanwezig waren die nog niet op voorhand hadden bepaald op wie ze zouden stemmen. Met een opkomst tussen de 100 en de 150 mag de GSR best trots zijn!

Laatste loodjes…

Vandaag nam ik de tijd om wat uit te slapen. Sinds drie weken geleden heb ik immers al mijn programma al voorgesteld voor 60 verschillende auditoria. Daarvoor moest ik elke ochtend vroeg uit men bed en de hele dag door weer en wind met de fiets van de ene faculteit naar de andere. Toen we maandag in de gietende regen affiches waren plakken in de buurt van de Universiteitstraat, Plateau, Blandijn en Ledeganck, heeft me dat dan ook een stevige verkoudheid gekost.

Vandaag heb ik men allerlaatste les gespeecht: de 3e bachelor bio-ingenieurs, aan de Coupure Links. Zoals gewoonlijk sloot ik af met “Bedankt voor jullie aandacht en geniet van de les!“, gevolgd door een groot applaus.

Vanavond

Vanavond gaan we met de verschillende kandidaten een hapje eten. Een tof initiatief is dan, want hoezeer de kloof tussen de verschillende kandidaten nu ook mag lijken. Uiteindelijk zal elk van ons immers enkel zijn punten kunnen verwezenlijken door samen te werken met de andere verkozenen.

Pronostiekje

Ik denk dat de zichbaarheid van de verschillende kandidaten voor de studenten in hun eigen auditorium de grootste doorslag geeft in deze studentenverkiezingen. Op basis hiervan denk ik dat de volgende kandidaten (in alfabeltische volgorde) zullen verkozen zijn:

  1. Bart Bogaert
  2. Geert Cleuren
  3. Koen Hostyn
  4. Charles Van Den Bossche

Hiermee wil ik geen voor alle duidelijkheid geen waarde-oordeel vellen over de verschillende kandidaten. Het is louter een schatting op basis van de zichbaarheid van de verschillende kandidaten.

Voor betaalbare homeprijzen

9 03 2008

Zevende stukje campagnenieuws:

De laatste dagen is er heel wat commotie geweest omtrent de nieuwe homeprijzen. Koen en Lorin kiezen er voor om ondubbelzinning standpunt in te nemen tegen de nieuwe homeprijzen, die door veel studenten als forse stijgingen worden ervaren.

Op de sociale raad van 29 februari was Koen de enige student die het voorstel voor duurdere prijzen in de homes resoluut heeft proberen weg te stemmen…

Voor alle duidelijkheid geven we nog eens de cijfers:

Huidige prijzen (’08­’09)

Beursstudenten     Niet-­beursstudenten

Kot          128 €                     198 €

Studio     166 €                     257 €

Flat         224 €                     337 €

Voorstel prijzen directie (’08­’09)

Beursstudenten     Niet-­beursstudenten

Kot         128 € (+0%)             233 € (+20%)

Studio    271 € (+65%)           381 € (+50%)

Flat        394 € (+75%)           504 € (+50%)

* Opmerking: dit voorstel werd door de interhomeraad van 18 februari 2008 unaniem aanvaard.
“Compromisvoorstel” studenten sociale raad (’08­’09)

Beursstudenten     Niet-­beursstudenten

Kot         128 € (+0%)         233 € (+20%)

Studio    193 € (+15%)       303 € (+20%)

Flat        298 € (+35%)       408 € (+20%)

Wij willen er dus de komende jaren voor blijven ijveren dat de huidige prijzen bewaard zullen blijven.

Voor alle duidelijkheid: dit is nu reeds het geval voor de studenten die nu al een contract lopen hebben en dit willen verder zetten. Wij verzetten ons bovendien eveneens tegen prijsstijgingen voor nieuwe homestudenten, zeker waar dit het geval zou zijn voor beursstudenten.

Onze voorstellen:

  1. Definieer duidelijk wat er bedoeld wordt onder “vermogende studenten” (bijv: studenten die hun gezinsinkomen niet willen kenbaar maken en/of wiens gezinsinkomen een stuk boven het gemiddelde ligt) en pas enkel voor hen marktpijzen toe.
  2. Geef in de prioriteitenlijsten voor de aanvragen voor de homes een grote kans aan beursgerechtigde studenten.
  3. Herfinancier de sociale voorzieningen om te zodoende kunnen investeren in brandveiligheid en rennovatie van de huidige homes.
  4. Zorg ervoor dat de lopende procedure voor publiek-private samenwerking niet uitloopt op een financiële kater voor hele sociale voorzieningen.
  5. Herbevestig het engagement dat de directie sociale voorzieningen eind 2007 is aangegaan om de gemiddelde prijs in een home maximaal 70% van de marktprijs te laten bedragen. De taak van de sociale voorzieningen bestaat er immers ook in om markcorrigerend op te treden.
  6. Voer een grootschalig onderzoek naar de reëele marktprijzen. Uit de kotenenquête van de GSR blijkt deze prijs immers heel wat lager te liggen dan de 233€ die je volgens de directie op de markt betaalt voor een kot van 10 m².
1 op 8 studenten tekent petitie tegen erkenning NSV!

8 03 2008

Zesde stukje campagnenieuws:

Naast een democratische financiering van het hoger onderwijs en betaalbare sociale voorzieningen voor de studenten, willen Koen en Lorin ook hun steentje bijdragen aan een verdraagzame universiteit.

Ze steunen dan ook vollop de tien progressieve (studenten)organisaties die afgelopen week de handen in elkaar geslagen hebben om de mogelijke erkenning van het gewelddadige en extreem-rechtse “NSV!” (of “Nationalistisch Studenten Verbond”) een halt toe te roepen. Na amper één week hebben al 1/8 van alle Gentse studenten de petitie getekend tegen het “NSV!”, die je ook kan terugvinden op www.geennsv.be

Op donderdag 6 maart trokken deze organisaties, samen met de pers, naar het rectoraat. Daar lieten ze 500 kleurrijke ballonnen met boodschappen voor de Gentenaren de lucht in.

Ook gaven ze er een petitie met 3.300 handtekeningen af aan de rector.

Campagnenieuws

4 03 2008

Vijfde stukje campagnenieuws:

Dat er 9 kandidaten zijn voor 4 plaatsen in de raad van bestuur van de UGent, dat zullen heel wat studenten ondertussen al wel gemerkt hebben… In de eerste bach psychologie zijn er naar ’t scheint al 5 mensen zich komen voorstellen, en daar zijn we zelf nog niet eens langsgeweest!

Onderweg kwamen we Geert Cleuren, Thijs Verbeught, Jasper D’Hooge, Charles Van den Bossche en Koen Colpaert al tegen. Vooral Geert en Charles lijken de campagnekriebels ondertussen al vollop te pakken gekregen te hebben.

Tot nu toe hebben we ons programma al voorgesteld in 23 auditoria en daarmee ook al heel gent en omstreken gezien. De voorbije dagen hebben we onszelf vooral geconcentreerd op het UZ, de Sterre en de diergeneeskunde in Merelbeke. Vandaag en morgen gaan we ons eerder richtten op de meer centraal gelegen faculteiten.